Aktuality

Stránky s erotickou a sexuální tématikou


Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tématikou, přečtěte si proto prosím následující instrukce:

Stiskem tlačítka „souhlasím“ potvrzuji, že:

 1. je mi více jak 18 let a dosáhl jsem zletilosti

 2. pokud se nacházím v jiném státě než je Česká republika, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a dosahuji stanoveného věku umožňujícího vstup na takové stránky a neporušuji předpisy státu v němž se nacházím a nebo jehož jsem státním příslušníkem

 3. souhlasím s tím, že obsahu těchto stránek jsem oprávněn používat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu

 4. na uvedené stránky vstupuji dobrovolně, jejich obsah mě nijak nepohoršuje, neuráží a ani jinak neohrožuje

 5. budu si vybírat stránky, které neporušují zákony státu ve kterém se nacházím

 6. přímo ani nepřímo neumožním přístup k těmto stránkám osobám jimž to zákon a podmínky tohoto prohlášení neumožňují


  1. Pokud splňujete všechny podmínky uvedené v bodu 1 až 6 můžete vstoupit.

   splňuji podmínky     |    nesplňuji podmínky